Information för mäklare

Solna den 17e mars 2019

Information för mäklare
Här kan du som arbetar som mäklare hitta information om vår förening och de lägenheter vi har. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att skicka en förfrågan till styrelsen.

Uppgifter om föreningen

Föreningen bildades år 2000 och förvärvade fastigheten i december samma år.

Föreningens fastighet omfattar tre flerbostadshus om 5 – 6 våningar. Föreningen äger marken.

I årsavgiften ingår vatten och värme. Årsavgiften höjdes med 2% år 2015 och med 3% år 2016. år 2018 höjdes avgiften med 2%.

Föreningen accepterar delat ägande av fysiska personer. Juridisk person accepteras dock inte som medlem i föreningen.

Till varje lägenhet hör två källarförråd. Vindsförråd finns inte.

Vi har tre garageplatser. Ingen plats är kopplad till någon särskild lägenhet. Avgiften är 900 kr per månad. Mycket låg omsättning!

Vi har 38 parkeringsplatser. Ingen plats är kopplad till någon särskild lägenhet. Avgiften är 420 kr per månad. Det finns ingen större kö för närvarande.

Lägenheterna har tillgång till kabel-tv (Com Hems basutbud). Det är ett obligatoriskt komplement som betalas via avgiftsavin.

Bredband 250 Mb via fiber finns genom Telia. Obligatoriskt komplement som betalas via avgiftsavin..

Medlemmarna kan enskilt teckna extra tjänster som digital-tv, fler TV-kanaler samt ip-telefoni med respektive leverantör.

Det finns totalt 59 bostadslägenheter. Dessutom finns det i ett av husen en kontorslokal. En lägenhet är upplåten med hyresrätt.

Inga större reparations- eller ombyggnadsprojekt är aktuella under det närmaste året.

Det är för närvarande inte några betydande förändringar i villkoren för föreningens lån. För övrig information om föreningens ekonomi hänvisar vi till senaste resultaträkning och balansräkning som även finns här på hemsidan.

Ekonomisk förvaltning sköts av Fastum UBC Förvaltning AB.

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift i samband med en överlåtelse, samt en avgift vid pantsättning. Avgifterna betalas av bostadsrättshavaren respektive pantsättaren.

Ansökan om medlemskap skickas till Föreningens postadress: Brf Husberget, c/o Nils Fredrikson, Åsvägen 4, 16953 Solna.

En mindre lekpark finns mellan Åsvägen 4 och 6. Dit välkomnar vi även våra grannar i föreningen Åsen tvärs över gatan. I gengäld får vi låna deras stora grillplats.

Uppgifter om fastigheten

Uppvärmningen består av vattenburen värme/fjärrvärme. Husen byggdes år 1950-51.

VA- stammarna i köken är bytta år 2003/2004.

VA- stammarna i badrummen är bytta år 2005/2006, då vi även totalrenoverade badrummen.

Nya eldragningar i husen ligger i framtida underhållsplan (att se över elsystemen). Elstigare är dock bytta 1997. Inom respektive lägenhet är elinstallationen bostadsrättshavarens ansvar.

Takomläggning på alla tre husen är genomförd och blev klar 2013. I samband med takrenoveringen reparerades även puts och tegel på fasaderna i 4-an och 6-an.

Samtliga fönster och balkongdörrar är utbytta år 2008 till underhållsfria bågar med lågenergiglas. Vi bytte då även undercentral för fjärrvärme

Smidesräckena till våra balkonger blev ommålade i samband med fönsterbytet. Annat underhåll ligger i framtida underhållsplan.

Det finns en tvättstuga i varje hus med 2 tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp samt tillhörande mangel- och torkrum. Nya torktumlare och värmeskåp installerades 2003. 2013 ersattes gamla fläktar i torkrummen med nya avfuktare.. Tvättmaskinerna byttes ut i 2-an och i 6-an i början av 2018. Åsvägen 4 kommer att få sina utbytta inom kort. De gamla som används där ännu är från 2003.

Servisledningarna mellan Åsv. 6 och gatan byttes i december 2015. Därmed har samtliga hus fått nya servisledningar inom loppet av tre år.

Relining utav liggande avloppsstammar i alla de 3 husens källare gjordes år 2017.

Energideklaration är genomförd och prestanda ligger på cirka 100 kWh/kvadratmeter och år.

Radonmätningen utfördes år 2009 och visar ett värde under 30 Bq/kubikmeter.

Stadgarna ​§ 5 medger delat ägande. Styrelsen har tidigare tillåtit fördelning mellan presumtiva köpare.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 Husberget

 

Handlingar skickas till Nils Fredrikson, Åsvägen 4, 169 53 Solna

 

 

Annonser