Medlemsinfo

Uppdaterad 16-e mars 2019

Datum för årsmötet är måndagen den 13e maj klockan 19.00
Solna Gymnasium. Ingång via huvudentrén, gå till vänster, en trappa ner.
Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 29e mars.
Datum för städdagen meddelas senare

 

 

Uppdaterad 2018-01-11

Senaste nytt ifrån Telia gällande uppgradering av bredbandet:

2018-03-08 sker utbyte av switchar i källarplan.

Denna dag kommer det alltså bli avbrott i våra internetuppkopplingar.

2018-03-19 börjar den högre hastigheten att gälla.

Nya routrar, den utrustning som sitter i respektive lägenhet, kommer delas ut av styrelsen någon gång efter switchbytet.

 

Aktuellt från styrelsen

Vårt avtal med Telia om bredband m m går ut under april 2018. Vi har nu tecknat nytt avtal med Telia om förbättrat bredband. Det ger oss 250 Mbit in/ner mot dagens 100. Ut/upp får vi 100 Mbit/sek. Det innebär en mindre ökning av kostnaden med 25 kr/mån. Telia kommer att förse oss med nya routrar och uppgradera tekniken i anslutnings-punkterna så att den som vill öka farten ännu mera kan göra så i ett separat avtal med Telia. När allt detta sker är f n oklart men under tidig vår 2018, hoppas vi.

Den 24 november ska vi kontrollera undercentralen (värme) och vissa lägenheter för att trimma värmesystemet. Berörda lägenheter kommer att meddelas. Du som tycker att det är kallt i din lägenhet ber vi meddela styrelsen.

Aktuellt från styrelsen 2017-09-19

• Vi har nyligen omsatt samtliga lån, dryga 16 miljoner, till mycket förmånliga räntesatser
• Höstens städdag blir lördag den 21 oktober. Vi lockar med breddat utbud från grillen och något gott att dricka därtill
• En tall vid lekplatsen är utdömd av vår arborist. Den tas ner under november. En ny tall planteras inom lekplatsen
• Råttor är ett fortsatt stort problem. Vår skadesanerare, Nomor, betar giftstationer varje månad vid varje hus sedan mars. Problemet minskar något men inte tillräckligt. Vår grannförening, brf Åsen, arbetar likadant genom Anticimex. Vi har båda påtalat problemet för kommunen
• Vi försöker hitta en lösning för 6:ans plantering. Vi tittar nu på ett förslag att minska ytan genom att dra in på djupet och så gräs på nygjord yta mellan smal rabatt och trottoaren.
• Vi ger ut ett infoblad om tips vid renovering av lägenheten. Sätts upp i entréerna under en kort tid. Finns kvar här på hemsidan därefter.

Brf Husberget
Styrelsen

 

 

 

Annonser